Pagdating at pananakop ng kastila sa pilipinas

Posted by / 20-Mar-2018 00:01

Pagdating at pananakop ng kastila sa pilipinas

Ang impluwensiya ng mga Español ay hindi pa medyo naaabot sa nasabing lugar hanggang 1848, nang sinakop ni Don Jose Uyanguren ng Guipuzcoa, España, kasama ang mahigit 70 tauhan, ang lugar na pinamumunuan ni Datu Bago ng Davao.Noong nasakop ni Don Uyanguran ang pook na kinatitirikan ng kaharian ni Datu Bago, nagpagawa siya ng bayan na ang tawag ay Nueva Vergara (Davao) noong taong yaon, galing sa kanyang bayang sa España.ipinagpapalit natin ang mga pearl shells, palay, pampalasa, banga at iba pang mga 'clay' products para sa mga porselana, alahas, at iba pang mga produkto ng ibang bansa.sinasabi rin na noon, ang mga Filipino ay sadyang matapat at Hindi sila nanglalamang ng kapwa noong barter trade. Ito ang ekspidisyong ipinadala ng mga kristiyanong bansa sa Europa, sa Gitnang Silangan upang agawing muli sa mga Muslim ang “banal na lupain”.Ang panahon ng mga Amerikano ang isa sa mga naganap na pagbabago sa Pilipino sa pagkaraan ng panahon ng mga Kastila.Isang malaking pagbabago ang ginawa ng mga Amerikano sa pagdating nila sa Pilipinas. Ang edukasyon noon bago dumating ang mga Kastila o Espanyol ay kabaligtaran ng sistema sa panahon ng mga Amerikano.Kahit hindi nagtagumpay ang krusada sa layuning nito, nakita ng mga mandirigmang europeo ang mga kayamanan at produkto ng Silangan.Nagkaroon ng bagong panlasa at interes ang mga Europeo sa pamumuhay at mga karangyaan ng mga nakadigmang taga- Silangan.

Mga Patakaran at Batas na Sumupil sa Nasyonalismong Pilipino Batas Sedisyon – Itinatag ng Philippine Commission noong 1901.Kailangan nitong magkaroon ng mga kolonya at base-militar upang mapangalagaan ang kanyang mga interes pang-ekonomiko sa bansa.Deity – Tumutukoy sa motibong panrelihiyon sa pagpapalawak ng Estados Unidos.Nauso ang paggamit ng mga rekadong gaya ng cinnamon, paminta, luya at iba pa.Isang malaking negosyo ito kung matutunton ang pinanggalingan ng mga rekadong ito.

pagdating at pananakop ng kastila sa pilipinas-4pagdating at pananakop ng kastila sa pilipinas-33pagdating at pananakop ng kastila sa pilipinas-47

Sa panahong ding ito,nabigyan din ng pagkakataon na magkaroon ng pribadong paaralan at publikong paaralan.

One thought on “pagdating at pananakop ng kastila sa pilipinas”

  1. You could never tell just by looking, I mean they both seem to have the same amount of fat. Definitely caught me off guard.""It wasn't so much about difference between the people I was dating - I'm willing to chalk that up to the individuals, rather than their genitalia - but I would say that people who knew me with a boyfriend treated me differently than they did when I had a girlfriend, and vice versa.